Poštovani potrošači, 

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe JS&O internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“).

Prodavac u konkretnom slučaju je privredno društvo JS&O doo Novo Miloševo, Južna industrijska zona 14, matični broj: 21161128, PIB: 109319518, čiji je zakosnki zastupnik Srđan Bošnjaković, direktor.

JS&O zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od Vaše poslednje posete.

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.jso.rs i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

JS&O na sajtu objavljuje sadržaje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.jso.rs sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i JS&O se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu vlasništvo su JS&O-a i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl.), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su u vlasništvu JS&O-a i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

UPUTSTVO ZA ONLINE KUPOVINU

CENE

Sve cene navedene na sajtu su važeće na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su izražene u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži Vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane JS&O-a na e-mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

 

IZJAVA O KONVERZIJI
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

 

OPIS PROIZVODA
JS&O nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. U slučaju da dobijete drugi proizvod, odnosno da dobijete proizvod koji niste naručili, možete ga vratiti u nekorišćenom stanju u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a nakon čega će Vam biti vraćen novac.

 

ISPORUKA
Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima JS&O ostvaruje saradnju, a plaćate ih gotovinom prilikom preuzimanja ili prilikom poručivanja preko računa ili platnom karticom putem Interneta: DINA, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, EUROLINE, KARTICE POŠTANSKE ŠTEDIONICE. Detaljnije o načinu plaćanja pogledajte u odeljku Načini plaćanja.

Lice koje dostavi proizvod će Vam prilikom uručenja naplatiti trošak isporuke u iznosu koji varira od količine i težine isporučenih proizvoda.

Poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od 7 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane JS&O. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 7 kalendarskih dana od datuma naručivanja. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko JSO čuva proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od RSD 200 na dan po svakom svakom pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke unose u objekat na adresi kupca preko praga, i spuštaju na mesto gde se mogu neometano otpakovati i vizuelno pregledati.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 023 3150 480 ili e-maila office@jso.rs. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem proizvoda sa našeg sajta dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što možete učiniti u bilo kom momentu.

ODUSTANAK OD UGOVORA
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača.

NAPOMENA: Pravo od odustanka od ugovora odnosi se isključivo na online kupovinu.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u JS&O, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, JS&O je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.

PRIVATNOST PODATAKA
Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa JS&O usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. JS&O ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izičit pristanak tj. saglasnost da JS&O, povezana lica i njegovi poslovni partneri, prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi JS&O ocenio da li ste zadovoljni kvalitetom proizvoda. Svi zaposleni kod privrednog društva JS&O (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRAVO NA INFORMACIJU
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koje se tiču politike zaštite Vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa Vašim privatnim podacima, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: office@jso.rs.

Po prijemu Vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo Vas obavestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od Vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom Vaših poseta web sajtu JS&O.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovim Uslovima, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

SAGLASNOST
Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na e-mail adresu koju ste ostavili. JS&O će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte, odnosno putem obaveštenja koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

ZABRANA ZLOUPOTREBE SAJTA
Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.

Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
Koriste tuđe lične podatke mimo saglasnosti te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova, JS&O zadržava pravo da korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Prethodno navedeno, ne ograničava JS&O da može iskoristiti bilo koju drugu meru kako bi zaštitio svoja prava.